De gratis online cursus voor preventiemedewerkers

U bent preventiemedewerker. Daarmee heeft u een belangrijke rol in uw bedrijf. U moet ervoor zorgen dat de Arbowet aandacht krijgt. En u helpt uw werkgever en collega’s om de verplichtingen vanuit de Arbowet na te komen. Zo helpt u om ongevallen en gezondheidsschade te voorkomen.

Maar wat moet u daar allemaal voor doen? In deze cursus leert u dat stap voor stap. Het kost u ongeveer 1 uur en u doet de cursus wanneer u wilt.

Start de cursus

Binnen 1 uur klaar

Wanneer het u uitkomt

Ontvang een certificaat

De voordelen van de online cursus

Elke organisatie moet volgens de Arbowet minimaal 1 preventiemedewerker hebben. Als preventiemedewerker draagt u bij aan goede arbeidsomstandigheden. U werkt aan de veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf. En aan het voorkomen van ongevallen en gezondheidsschade. U heeft dus een belangrijke positie in uw bedrijf. Daarom is het belangrijk dat u weet wat uw taken zijn en met wie u hiervoor moet samenwerken. In deze cursus leert u stap voor stap wat u moet doen als preventiemedewerker.

Start de cursus